Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4a. Jordbrukssektorns kostnader för insatsvaror och tjänster
2001–2006 till 2005 års baspriser, miljoner kr

4a. Intermediate costs in the agricultural sector 2001–2006 at constant (2005) basic prices, million SEK

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

1 729

1 703

1 686

1 544

1 619

1 515

Energi

4 373

3 947

3 922

3 812

3 645

3 343

- elektricitet

1 203

1 238

1 143

1 121

1 075

1 080

- andra bränslen och drivmedel

3 171

2 709

2 779

2 691

2 570

2 263

Handelsgödsel

2 276

2 686

2 714

2 321

2 095

2 043

Växtskyddsmedel

820

644

646

693

633

607

Veterinärkostnader

336

338

324

324

307

323

Djurfoder

9 573

8 649

7 867

8 168

7 673

7 246

- köpt från andra jordbruksföretag

1 134

1 021

913

1 008

1 113

1 138

- köpt från enheter utanför jordbruket

5 257

4 323

4 274

3 982

3 516

3 457

- producerat och konsumerat inom företaget

3 182

3 305

2 680

3 178

3 044

2 651

Underhåll av maskiner och utrustning

3 358

2 746

2 553

2 407

2 224

2 115

Underhåll av byggnader

867

797

800

762

796

666

Jordbrukstjänster

1 103

1 900

1 954

2 194

2 488

2 362

Indirekt mätta finansiella tjänster

381

396

402

349

472

548

Andra varor och tjänster

6 866

7 499

7 279

7 662

7 382

7 604

Total insatsförbrukning

31 681

31 304

30 148

30 237

29 333

28 372