Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Jordbrukssektorns kostnader för insatsvaror och tjänster
2007–2012 till 2005 års baspriser, miljoner kr

4b. Intermediate costs in the agricultural sector 2007–2012 at constant (2005) basic prices, million SEK

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

1 779

1 462

1 346

1 799

1 729

1 730

Energi

3 353

3 323

3 171

3 100

3 025

3 058

- elektricitet

1 074

1 068

1 040

1 059

1 026

976

- andra bränslen och drivmedel

2 279

2 255

2 131

2 041

1 999

2 082

Handelsgödsel

2 330

1 957

2 212

2 338

2 018

2 076

Växtskyddsmedel

692

581

586

720

704

759

Veterinärkostnader

314

307

294

310

294

268

Djurfoder

7 153

7 222

7 946

7 535

7 472

7 629

- köpt från andra jordbruksföretag

1 308

1 038

1 145

1 367

1 305

1 349

- köpt från enheter utanför jordbruket

3 150

3 320

3 650

3 273

3 233

3 274

- producerat och konsumerat inom företaget

2 695

2 863

3 151

2 896

2 934

3 006

Underhåll av maskiner och utrustning

2 071

2 113

2 037

2 188

2 251

2 203

Underhåll av byggnader

652

665

622

652

778

724

Jordbrukstjänster

2 362

2 410

2 298

2 103

2 248

2 234

Indirekt mätta finansiella tjänster

706

832

716

712

705

723

Andra varor och tjänster

7 828

8 052

7 765

8 413

8 119

7 924

Total insatsförbrukning

29 240

28 922

28 992

29 870

29 343

29 330