Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5a. Resultatmått inom jordbrukssektorn 2001–2006, miljoner kr

5a. Economic results in the agricultural sector 2001–2006, million SEK

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

 

 

 

 

 

 

 

Värdet av vegetabilieproduktion

18 959

18 862

19 034

18 560

15 120

15 889

Värdet av animalieproduktion

21 488

21 475

21 146

21 445

20 417

20 830

Intäkter från jordbrukstjänster

999

1 775

1 875

2 148

2 488

2 434

Intäkter från sekundära icke-jordbruksaktiviteter

1 719

2 447

2 274

2 371

2 992

3 637

Totalt produktionsvärde

43 165

44 559

44 328

44 524

41 017

42 790

- Kostnader för insatsvaror och tjänster

29 403

29 054

28 548

29 618

29 333

29 398

Förädlingsvärde brutto till baspris

13 762

15 504

15 780

14 906

11 683

13 392

- Kapitalförslitning

5 239

5 521

5 820

6 208

6 674

6 979

Förädlingsvärde netto till baspris

8 523

9 984

9 960

8 698

5 009

6 413

+ Övriga produktionssubventioner

3 916

4 098

3 810

3 686

8 357

8 545

Faktorinkomst

12 439

14 081

13 770

12 384

13 365

14 959

- Löner och kollektiva avgifter

1 978

2 825

2 883

2 934

2 459

2 426

Driftsöverskott netto

10 461

11 256

10 887

9 450

10 906

12 533

- Arrende- och hyreskostnader

1 385

1 899

1 996

2 005

1 815

1 761

- Nettoräntekostnader

2 320

2 635

2 512

2 119

2 065

2 316

Företagsinkomst

6 756

6 722

6 379

5 326

7 026

8 456