Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1303

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

1. Produktionsvärde till baspris och kostnader inom jordbrukssektorn år 2012 samt prognos för utvecklingen för åren 2012–2013, index 2012=100

1. Agricultural output at basic prices, intermediate consumption and other costs 2012 and a first estimate for 2013, index 2012=100

Kod

EAA

Värde
2012

Volym-
index

Pris­-
index

Värde-
index

 

 

 

 

 

 

01

Spannmål (inkl. utsäde)

8 411

97,2

83,0

80,7

02

Industrigrödor

1 862

101,5

85,6

86,9

03

Foderväxter

8 881

96,3

102,5

98,7

04

Köks- och plantskoleväxter

4 333

92,1

99,6

91,7

05

Potatis

1 822

98,3

112,8

110,9

06

Frukt och bär

827

93,1

108,9

101,4

09

Andra växter och vegetabiliska produkter

104

100,0

102,5

102,4

10

Vegetabilieproduktion (01 till 09)

26 241

96,3

95,4

91,9

11

Djur

11 318

101,9

101,0

102,9

12

Animaliska produkter

12 685

100,5

106,9

107,5

13

Animalieproduktion (11+12)

24 004

101,2

104,1

105,3

14

Produktion av jordbruksvaror (10+13)

50 244

98,6

99,7

98,3

15

Produktion av jordbrukstjänster

2 792

100,5

100,5

101,0

16

Jordbrukets produktion (14+15)

53 036

98,7

99,7

98,4

17

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

2 923

101,0

101,0

102,0

18

Jordbrukssektorns produktion (16+17)

55 959

98,9

99,8

98,6

 

 

 

 

 

 

19

Total insatsförbrukning

39 727

100,5

99,2

99,6

20

Förädlingsvärde brutto till baspris (18-19)

16 232

94,9

101,3

96,2

 

 

 

 

 

 

21

Kapitalförslitning

9 817

97,7

100,5

98,2

22

Förädlingsvärde netto till baspris (20-21)

6 415

90,6

102,7

93,0

 

 

 

 

 

 

23

Löner och kollektiva avgifter

2 996

.

.

100,3

25

Övriga produktionssubventioner

9 196

.

.

100,7

26

Faktorinkomst (22+25)

15 611

.

.

97,5

 

 

 

 

 

 

27

Driftsöverskott netto (22-23+25)

12 614

.

.

96,9

 

 

 

 

 

 

28

Arrende- och hyreskostnader

2 565

.

.

102,9

29

Räntekostnader

3 260

.

.

102,1

30

Ränteintäkter

659

.

.

100,9

31

Företagsinkomst netto (27-28-29+30)

7 448

.

.

92,8

 

 

 

 

 

 

40

Total arbetsinsats (1 000 årsverken)

54,1

.

.

95,3

 

Prisförändring BNP

.

.

101,38

.