Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Jordbrukssektorns produktionsvärde 2002–2007 till baspriser, miljoner kr

1a. Output value in the agricultural sector 2002–2007 at basic prices, million SEK

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

7 486

7 496

7 177

4 197

4 191

9 171

- vete

2 765

3 267

3 071

1 922

2 069

4 267

- råg

173

163

172

100

119

250

- korn

2 480

2 229

2 277

1 266

1 040

2 810

- havre

1 855

1 551

1 316

691

720

1 362

- annan spannmål1

213

286

340

216

244

482

Industrigrödor

1 858

1 732

1 941

1 566

1 292

1 427

- oljeväxter

498

415

651

420

499

686

- proteingrödor

182

174

247

118

107

135

- sockerbetor

1 169

1 134

1 029

1 011

663

590

- andra industrigrödor

9

8

14

17

24

16

Foderväxter

4 935

4 796

5 079

4 715

5 027

6 311

Köks- och plantskoleväxter

2 986

2 966

2 781

2 990

3 210

3 104

- färska grönsaker

1 416

1 424

1 377

1 498

1 767

1 542

- blommor och växter

1 571

1 542

1 403

1 492

1 442

1 562

Potatis

1 251

1 571

1 215

1 234

1 720

1 716

Frukt och bär

283

422

409

463

484

527

Andra växter och vegetabiliska produkter

63

51

42

42

47

56

Vegetabilieproduktion

18 862

19 034

18 645

15 206

15 971

22 313

 

 

 

 

 

 

 

Djur

10 339

9 899

10 197

9 259

9 603

9 589

- nötkreatur

4 418

4 464

4 505

3 638

3 868

3 756

- svin

3 672

3 226

3 517

3 399

3 409

3 397

- hästar

578

580

576

581

597

610

- får och getter

164

177

170

155

174

178

- fjäderfä

1 035

947

899

909

930

1 019

- andra djur

472

505

529

577

625

629

Animaliska produkter

11 136

11 248

11 248

10 965

11 185

10 712

- mjölk

9 860

9 926

9 822

9 458

9 470

9 114

- ägg

820

833

885

878

928

980

- andra animaliska produkter

455

489

541

629

787

618

Animalieproduktion

21 475

21 146

21 445

20 224

20 788

20 302

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

40 337

40 180

40 089

35 429

36 759

42 614

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

1 775

1 875

2 148

2 488

2 434

2 500

Jordbrukets produktion

42 111

42 055

42 237

37 917

39 193

45 115

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

2 447

2 274

2 371

2 992

3 637

3 710

Jordbrukssektorns produktion

44 559

44 328

44 608

40 909

42 830

48 825


 

1) Inklusive tröskad majs (majs till mognad)