Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

5b. Resultatmått inom jordbrukssektorn 2008–2013, miljoner kr

5b. Economic results in the agricultural sector 2008–2013, million SEK

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

 

 

 

 

 

 

 

Värdet av vegetabilieproduktion

19 979

18 723

22 161

23 628

26 447

24 085

Värdet av animalieproduktion

23 525

21 428

22 964

23 835

23 563

25 404

Intäkter från jordbrukstjänster

2 702

2 646

2 528

2 719

2 792

3 056

Intäkter från sekundära icke-jordbruksaktiviteter

3 859

3 138

3 743

3 730

2 923

3 529

Totalt produktionsvärde

50 065

45 934

51 396

53 912

55 725

56 074

- Kostnader för insatsvaror och tjänster

36 244

34 981

36 538

38 459

39 790

41 473

Förädlingsvärde brutto till baspris

13 821

10 953

14 858

15 452

15 935

14 601

- Kapitalförslitning

8 034

8 621

8 928

9 361

9 798

9 887

Förädlingsvärde netto till baspris

5 787

2 332

5 930

6 091

6 136

4 714

+ Övriga produktionssubventioner

9 419

9 539

9 309

9 351

9 178

9 231

Faktorinkomst

15 206

11 871

15 239

15 442

15 314

13 945

- Löner och kollektiva avgifter

2 472

2 714

2 804

2 865

2 996

3 102

Driftsöverskott netto

12 735

9 157

12 436

12 577

12 318

10 843

- Arrende- och hyreskostnader

2 003

2 082

2 314

2 471

2 565

2 667

- Nettoräntekostnader

2 328

1 970

1 678

2 695

2 788

2 714

Företagsinkomst

8 404

5 105

8 444

7 411

6 965

5 462