Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Jordbrukssektorns produktionsvärde 2008–2013 till baspriser, miljoner kr

1b. Output value in the agricultural sector 2008–2013 at basic prices, million SEK

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

6 508

4 703

6 600

7 091

8 503

6 576

- vete

2 928

2 252

3 614

3 578

4 200

2 810

- råg

210

166

151

205

236

177

- korn

2 036

1 417

1 800

2 141

2 680

2 407

- havre

1 033

636

795

973

1 117

1 013

- annan spannmål1

301

232

240

195

269

169

Industrigrödor

1 439

1 588

1 748

1 825

1 974

1 775

- oljeväxter

804

787

1 093

1 028

1 262

1 045

- proteingrödor

88

127

164

188

185

185

- sockerbetor

533

662

484

600

518

535

- andra industrigrödor

13

12

8

10

8

9

Foderväxter

6 696

7 042

7 783

8 411

8 881

8 593

Köks- och plantskoleväxter

2 922

3 218

3 450

3 989

4 333

4 237

- färska grönsaker

1 342

1 495

1 683

2 006

2 136

2 186

- blommor och växter

1 580

1 723

1 767

1 983

2 197

2 051

Potatis

1 806

1 641

1 977

1 511

1 832

1 976

Frukt och bär

535

453

519

698

828

824

Andra växter och vegetabiliska produkter

73

78

84

103

96

104

Vegetabilieproduktion

19 979

18 723

22 161

23 628

26 447

24 085

 

 

 

 

 

 

 

Djur

10 970

10 794

10 980

11 315

11 330

12 148

- nötkreatur

4 130

4 030

4 343

4 519

4 427

4 756

- svin

3 915

3 926

3 838

3 797

3 953

4 284

- hästar

689

650

536

555

543

547

- får och getter

185

205

210

232

236

219

- fjäderfä

1 353

1 283

1 361

1 481

1 462

1 645

- andra djur

697

700

692

731

709

696

Animaliska produkter

12 555

10 633

11 984

12 520

12 233

13 256

- mjölk

10 724

8 814

9 956

10 238

9 761

10 568

- ägg

1 294

1 361

1 445

1 678

1 764

1 831

- andra animaliska produkter

538

459

583

604

709

858

Animalieproduktion

23 525

21 428

22 964

23 835

23 563

25 404

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

43 504

40 151

45 124

47 462

50 010

49 489

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

2 702

2 646

2 528

2 719

2 792

3 056

Jordbrukets produktion

46 206

42 797

47 653

50 182

52 802

52 545

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

3 859

3 138

3 743

3 730

2 923

3 529

Jordbrukssektorns produktion

50 065

45 934

51 396

53 912

55 725

56 074


 

1) Inklusive tröskad majs (majs till mognad)