Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Jordbrukssektorns produktionsvärde 2002–2007 till 2005 års baspriser, miljoner kr

2a. Output value in the agricultural sector 2002–2007 at constant (2005) basic prices, million SEK

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

4 395

4 376

4 563

4 197

3 305

4 027

- vete

1 767

1 922

2 049

1 922

1 558

1 831

- råg

112

104

119

100

99

112

- korn

1 360

1 187

1 336

1 266

779

1 166

- havre

1 022

1 001

844

691

632

650

- annan spannmål1

133

161

214

216

238

268

Industrigrödor

1 626

1 549

1 683

1 566

1 743

1 691

- oljeväxter

324

262

460

420

625

616

- proteingrödor

102

98

141

118

80

60

- sockerbetor

1 185

1 174

1 067

1 011

1 029

1 005

- andra industrigrödor

15

14

15

17

10

10

Foderväxter

4 868

4 640

4 605

4 715

4 242

4 934

Köks- och plantskoleväxter

3 213

3 017

2 890

2 990

3 741

3 054

- färska grönsaker

1 460

1 406

1 449

1 498

2 125

1 314

- blommor och växter

1 753

1 611

1 441

1 492

1 617

1 740

Potatis

1 158

1 101

1 127

1 234

1 100

1 053

Frukt och bär

241

332

362

463

639

531

Andra växter och vegetabiliska produkter

57

50

43

42

40

44

Vegetabilieproduktion

15 557

15 063

15 273

15 206

14 811

15 333

 

 

 

 

 

 

 

Djur

9 231

9 341

9 621

9 259

9 152

9 121

- nötkreatur

3 570

3 603

3 799

3 638

3 648

3 589

- svin

3 437

3 525

3 659

3 399

3 244

3 286

- hästar

671

638

604

581

571

559

- får och getter

130

141

132

155

171

173

- fjäderfä

940

911

866

909

947

962

- andra djur

483

523

561

577

569

553

Animaliska produkter

10 904

10 856

11 140

10 965

10 825

10 309

- mjölk

9 511

9 513

9 667

9 458

9 330

8 869

- ägg

814

805

901

878

859

830

- andra animaliska produkter

580

538

572

629

636

610

Animalieproduktion

20 135

20 197

20 761

20 224

19 977

19 430

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

35 692

35 260

36 034

35 429

34 788

34 763

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

1 900

1 954

2 194

2 488

2 362

2 362

Jordbrukets produktion

37 592

37 215

38 227

37 917

37 151

37 125

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

2 407

2 193

2 385

2 992

3 608

3 589

Jordbrukssektorns produktion

40 000

39 408

40 613

40 909

40 759

40 715


 

1) Inklusive tröskad majs (majs till mognad)