Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Jordbrukssektorns produktionsvärde 2008–2013 till 2005 års baspriser, miljoner kr

2b. Output value in the agricultural sector 2008–2013 at constant (2005) basic prices, million SEK

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

4 118

4 000

3 227

3 505

3 797

3 736

- vete

1 648

1 754

1 641

1 712

1 765

1 451

- råg

142

184

100

107

119

120

- korn

1 302

1 178

895

1 025

1 211

1 387

- havre

818

689

466

564

582

687

- annan spannmål1

208

195

125

97

120

91

Industrigrödor

1 708

2 103

1 857

2 035

2 103

2 157

- oljeväxter

712

856

816

736

899

918

- proteingrödor

57

106

99

110

102

130

- sockerbetor

928

1 131

929

1 172

1 088

1 093

- andra industrigrödor

10

10

13

17

14

16

Foderväxter

4 947

5 395

5 419

5 383

5 602

5 471

Köks- och plantskoleväxter

2 999

3 220

3 368

3 923

4 370

4 232

- färska grönsaker

1 296

1 421

1 483

1 818

2 038

2 077

- blommor och växter

1 704

1 799

1 884

2 105

2 332

2 155

Potatis

1 091

1 116

1 099

1 176

1 157

1 169

Frukt och bär

422

401

507

600

815

771

Andra växter och vegetabiliska produkter

53

60

56

59

54

59

Vegetabilieproduktion

15 338

16 295

15 532

16 681

17 899

17 595

 

 

 

 

 

 

 

Djur

9 007

9 048

9 227

9 006

8 497

8 656

- nötkreatur

3 398

3 621

3 650

3 541

3 399

3 371

- svin

3 319

3 204

3 266

3 157

2 829

2 921

- hästar

606

556

590

603

594

599

- får och getter

170

187

191

210

202

178

- fjäderfä

976

973

1 032

1 016

1 002

1 127

- andra djur

537

506

498

480

471

461

Animaliska produkter

10 302

10 165

9 981

9 948

10 110

10 127

- mjölk

8 886

8 797

8 559

8 500

8 602

8 543

- ägg

891

909

968

1 010

1 063

1 124

- andra animaliska produkter

525

460

453

438

445

461

Animalieproduktion

19 309

19 214

19 208

18 954

18 607

18 784

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

34 647

35 509

34 740

35 635

36 505

36 379

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

2 410

2 298

2 103

2 248

2 234

2 405

Jordbrukets produktion

37 057

37 807

36 843

37 883

38 740

38 783

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

3 675

2 961

3 459

3 285

2 532

3 064

Jordbrukssektorns produktion

40 732

40 768

40 303

41 168

41 272

41 848


 

1) Inklusive tröskad majs (majs till mognad)