Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Jordbrukssektorns kostnader för insatsvaror och tjänster 
2002–2007 till baspriser, miljoner kr

3a. Intermediate costs in the agricultural sector 2002–2007 at basic prices, million SEK

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

1 645

1 683

1 570

1 619

1 557

2 013

Energi

3 118

3 281

3 360

3 645

3 593

3 632

- elektricitet

1 010

1 160

1 140

1 075

1 237

1 222

- andra bränslen och drivmedel

2 107

2 121

2 220

2 570

2 356

2 409

Handelsgödsel

2 328

2 446

2 234

2 095

2 136

2 618

Växtskyddsmedel

643

646

699

633

605

746

Veterinärkostnader

312

310

320

307

329

331

Djurfoder

8 788

7 911

8 407

7 750

7 998

10 140

- köpt från andra jordbruksföretag

1 098

955

1 095

1 126

1 193

1 650

- köpt från enheter utanför jordbruket

4 589

4 361

4 229

3 503

3 559

3 816

- producerat och konsumerat inom företaget

3 100

2 594

3 083

3 121

3 247

4 673

Underhåll av maskiner och utrustning

2 360

2 343

2 311

2 224

2 157

2 197

Underhåll av byggnader

737

756

739

798

709

736

Jordbrukstjänster

1 775

1 875

2 148

2 488

2 434

2 500

Indirekt mätta finansiella tjänster

352

356

366

472

309

392

Andra varor och tjänster

7 046

7 018

7 564

7 382

7 665

8 091

Total insatsförbrukning

29 102

28 624

29 717

29 413

29 492

33 396