Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Jordbrukssektorns kostnader för insatsvaror och tjänster
2008–2013 till baspriser, miljoner kr

3b. Intermediate costs in the agricultural sector 2008–2013 at basic prices, million SEK

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

1 954

1 812

2 280

2 318

2 519

2 675

Energi

4 225

3 688

3 928

4 158

4 276

4 243

- elektricitet

1 361

1 342

1 420

1 398

1 247

1 329

- andra bränslen och drivmedel

2 864

2 346

2 507

2 760

3 029

2 914

Handelsgödsel

3 555

3 176

2 657

2 754

2 749

2 792

Växtskyddsmedel

761

829

858

835

902

920

Veterinärkostnader

357

350

375

361

347

349

Djurfoder

10 614

10 594

11 000

11 926

12 847

13 449

- köpt från andra jordbruksföretag

1 556

1 582

1 864

1 977

2 146

2 007

- köpt från enheter utanför jordbruket

4 874

4 970

4 388

4 841

5 047

6 166

- producerat och konsumerat inom företaget

4 185

4 042

4 748

5 108

5 654

5 276

Underhåll av maskiner och utrustning

2 317

2 331

2 565

2 687

2 615

2 717

Underhåll av byggnader

776

725

786

965

915

866

Jordbrukstjänster

2 702

2 646

2 528

2 719

2 792

3 056

Indirekt mätta finansiella tjänster

529

603

459

517

682

682

Andra varor och tjänster

8 455

8 227

9 102

9 220

9 146

9 724

Total insatsförbrukning

36 244

34 981

36 538

38 459

39 790

41 473