Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4a. Jordbrukssektorns kostnader för insatsvaror och tjänster
2002–2007 till 2005 års baspriser, miljoner kr

4a. Intermediate costs in the agricultural sector 2002–2007 at constant (2005) basic prices, million SEK

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

1 703

1 686

1 544

1 619

1 515

1 779

Energi

3 947

3 922

3 812

3 645

3 343

3 353

- elektricitet

1 238

1 143

1 121

1 075

1 080

1 074

- andra bränslen och drivmedel

2 709

2 779

2 691

2 570

2 263

2 279

Handelsgödsel

2 686

2 714

2 321

2 095

2 043

2 330

Växtskyddsmedel

644

646

693

633

607

692

Veterinärkostnader

338

324

324

307

323

314

Djurfoder

8 697

7 944

8 279

7 750

7 316

7 243

- köpt från andra jordbruksföretag

1 032

932

1 027

1 126

1 153

1 346

- köpt från enheter utanför jordbruket

4 312

4 255

3 963

3 503

3 441

3 112

- producerat och konsumerat inom företaget

3 353

2 757

3 290

3 121

2 721

2 785

Underhåll av maskiner och utrustning

2 746

2 553

2 407

2 224

2 115

2 071

Underhåll av byggnader

797

800

762

798

674

655

Jordbrukstjänster

1 900

1 954

2 194

2 488

2 362

2 362

Indirekt mätta finansiella tjänster

396

402

349

472

548

706

Andra varor och tjänster

7 499

7 279

7 662

7 382

7 604

7 828

Total insatsförbrukning

31 352

30 225

30 348

29 413

28 451

29 332