Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Jordbrukssektorns kostnader för insatsvaror och tjänster
2008–2013 till 2005 års baspriser, miljoner kr

4b. Intermediate costs in the agricultural sector 2008–2013 at constant (2005) basic prices, million SEK

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

1 462

1 346

1 799

1 729

1 730

1 848

Energi

3 323

3 171

3 100

3 025

3 058

3 119

- elektricitet

1 068

1 040

1 059

1 026

976

1 046

- andra bränslen och drivmedel

2 255

2 131

2 041

1 999

2 082

2 073

Handelsgödsel

1 957

2 212

2 338

2 018

2 076

2 319

Växtskyddsmedel

581

586

720

704

759

779

Veterinärkostnader

307

294

310

294

268

264

Djurfoder

7 299

8 047

7 611

7 556

7 769

8 231

- köpt från andra jordbruksföretag

1 055

1 158

1 383

1 316

1 379

1 224

- köpt från enheter utanför jordbruket

3 304

3 637

3 256

3 222

3 244

3 760

- producerat och konsumerat inom företaget

2 940

3 252

2 972

3 018

3 146

3 247

Underhåll av maskiner och utrustning

2 113

2 037

2 188

2 251

2 203

2 282

Underhåll av byggnader

665

619

645

771

717

673

Jordbrukstjänster

2 410

2 298

2 103

2 248

2 234

2 405

Indirekt mätta finansiella tjänster

832

716

685

782

918

918

Andra varor och tjänster

8 052

7 765

8 413

8 119

7 924

8 444

Total insatsförbrukning

28 999

29 089

29 912

29 497

29 658

31 282