Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5a. Resultatmått inom jordbrukssektorn 2002–2007, miljoner kr

5a. Economic results in the agricultural sector 2002–2007, million SEK

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

 

 

 

 

 

 

 

Värdet av vegetabilieproduktion

18 862

19 034

18 645

15 206

15 971

22 313

Värdet av animalieproduktion

21 475

21 146

21 445

20 224

20 788

20 302

Intäkter från jordbrukstjänster

1 775

1 875

2 148

2 488

2 434

2 500

Intäkter från sekundära icke-jordbruksaktiviteter

2 447

2 274

2 371

2 992

3 637

3 710

Totalt produktionsvärde

44 559

44 328

44 608

40 909

42 830

48 825

- Kostnader för insatsvaror och tjänster

29 102

28 624

29 717

29 413

29 492

33 396

Förädlingsvärde brutto till baspris

15 457

15 704

14 892

11 497

13 339

15 429

- Kapitalförslitning

5 521

5 820

6 208

6 678

6 990

7 450

Förädlingsvärde netto till baspris

9 936

9 884

8 684

4 819

6 349

7 979

+ Övriga produktionssubventioner

4 098

3 810

3 686

8 359

8 573

9 016

Faktorinkomst

14 034

13 694

12 370

13 178

14 921

16 995

- Löner och kollektiva avgifter

2 825

2 883

2 934

2 459

2 426

2 449

Driftsöverskott netto

11 209

10 811

9 436

10 719

12 496

14 546

- Arrende- och hyreskostnader

1 899

1 996

2 005

1 815

1 761

1 950

- Nettoräntekostnader

2 635

2 512

2 119

2 072

2 341

2 556

Företagsinkomst

6 675

6 303

5 312

6 831

8 393

10 040