Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1403

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Jordbrukssektorns produktionsvärde till producentpriser år 2013, miljoner kr

1. Output value in the agricultural sector at producer prices in 2013, million SEK

Län

Driftsinriktning

Storlekgrupp åkermark

Heltidsjordbruk

Vegetabilier

Fördelningsbara animalier

Summa

Jordbrukets produktionsvärde

 

Djur (kött)

Animalie-produkter

(mjölk, ägg)

 

 

Fördelningsbara poster

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

643

108

115

865

..

Uppsala

981

216

330

1 526

..

Södermanlands

803

576

369

1 748

..

Östergötlands

1 858

740

1 150

3 748

..

Jönköpings

610

448

899

1 956

..

 

 

 

 

0

 

Kronobergs

293

311

398

1 002

..

Kalmar

1 083

919

1 435

3 438

..

Gotlands

823

379

553

1 755

..

Blekinge

444

494

156

1 094

..

Skåne

7 519

2 356

1 534

11 408

..

 

 

 

 

0

 

Hallands

1 450

839

936

3 225

..

Västra Götalands

3 754

1 907

1 960

7 621

..

Värmlands

548

306

239

1 093

..

Örebro

724

303

263

1 290

..

Västmanlands

638

287

172

1 098

..

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

391

126

199

716

..

Gävleborgs

422

150

291

862

..

Västernorrlands

269

96

270

635

..

Jämtlands

206

95

234

535

..

Västerbottens

425

149

431

1 005

..

Norrbottens

194

90

205

488

..

 

 

 

 

 

 

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

8 879

75

9

8 963

..

Trädgårdsväxter

4 446

14

1

4 461

..

Jordbruks- och trädgårdsväxter

1 504

84

21

1 609

..

Mjölkkor

2 605

1 443

9 236

13 284

..

Köttdjur

1 829

2 195

8

4 032

..

Får

206

134

2

342

..

Svin

499

3 228

1

3 728

..

Övrig husdjursskötsel

893

1 877

2 288

5 058

..

Blandat jordbruk

2 622

1 837

569

5 028

..

- mest växtodling

1 124

683

127

1 933

..

- mest husdjur

1 498

1 154

442

3 094

..

Småbruk

594

7

2

603

..

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

-2

2 092

1 559

724

4 375

..

2,1- 5,0

312

87

126

526

..

5,1- 10,0

716

143

49

908

..

10,1- 20,0

1 243

324

109

1 676

..

20,1- 30,0

1 053

390

228

1 672

..

30,1- 50,0

1 866

796

799

3 461

..

50,1- 100,0

4 402

1 905

2 740

9 047

..

100,1-

12 391

5 690

7 361

25 443

..

 

 

 

 

 

 

Heltidsjordbruk

19 685

10 195

12 099

41 979

..

 

 

 

 

 

 

Summa fördelningsbara poster

24 077

10 894

12 137

47 108

..

 

 

 

 

 

 

Ej fördelningsbara poster

 

 

 

 

 

Hästar

.

547

.

547

..

hund- och mink uppfödning, rennäring

.

680

.

680

..

Minkskinn m.m.

.

.

858

858

..

Ofördelade vegetabilier

2

.

.

2

..

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

24 079

12 121

12 995

49 195

49 195

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

.

.

.

.

3 056

Sekundära aktiviteter

.

.

.

.

3 529

 

 

 

 

 

 

Jordbrukets produktionsvärde

24 079

12 121

12 994

49 195

55 780