Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1403

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

2. Produktstöd och produktionsstöd till jordbrukssektorn år 20131, miljoner kr

2. Subsidies on products and on production for agriculture 2013, million SEK

Län

Driftsinriktning

Storlekgrupp åkermark

Heltidsjordbruk

Gårdsstöd

Komp-ensations bidrag

Nationella

stöd

Miljö-

ersättning

Djurvälfärd

Totalt

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

158

1

48

207

Uppsala

313

8

89

2

413

Södermanlands

258

92

5

356

Östergötlands

514

13

207

9

743

Jönköpings

246

70

142

1

458

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

131

33

67

1

232

Kalmar

343

53

226

6

628

Gotlands

196

15

99

5

315

Blekinge

96

6

38

2

142

Skåne

1 165

25

239

36

1 465

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

258

13

87

12

371

Västra Götalands

947

83

437

20

1 487

Värmlands

173

57

6

113

3

351

Örebro

193

15

68

4

280

Västmanlands

182

3

51

6

243

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

109

50

4

67

1

231

Gävleborgs

123

67

30

88

308

Västernorrlands

84

46

39

65

1

235

Jämtlands

79

56

55

80

269

Västerbottens

129

66

92

78

1

366

Norrbottens

61

34

48

53

1

197

 

 

 

 

 

 

 

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

1 992

29

1

351

3

2 375

Trädgårdsväxter

52

1

14

68

Jordbruks- och trädgårdsväxter

137

1

27

1

167

Mjölkkor

1 130

302

258

618

2 308

Köttdjur

926

267

709

1 903

får

88

20

98

206

Svin

101

4

6

17

94

222

Övrig husdjursskötsel

325

49

6

196

8

585

Blandat jordbruk

717

38

2

270

9

1 036

- mest växtodling

269

9

79

4

361

- mest husdjur

448

29

1

191

5

674

Småbruk

289

3

135

428

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

-2

36

2

1

76

28

144

2,1- 5,0

70

7

2

44

1

123

5,1- 10,0

189

18

89

1

297

10,1- 20,0

365

44

1

156

1

566

20,1- 30,0

321

46

2

141

2

512

30,1- 50,0

600

97

11

259

5

972

50,1- 100,0

1 209

207

56

535

17

2 024

100,1-

2 968

294

201

1 135

61

4 659

 

 

 

 

 

 

 

Heltidsjordbruk

4 260

589

272

1 840

114

7 075

 

 

 

 

 

 

 

Riket 2013

5 758

715

274

2 435

115

9 297


1.Fördelningen avser de produktstöd och produktionsstöd som fanns i Jordbruksverkets stödsystem i augusti 2014 och som

   kunde härledas till ett företag i Lantbruksregistret. 1,6 % av stöden kunde härledas men företagen var för små för att vara

   med i Lantbruksregistret. 0,6 % av stöden var inte möjliga att härleda till ett företag i Lantbruksregistret.

   Se Fakta om statistiken Tablå A