Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1404

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

1. Produktionsvärde till baspris och kostnader inom jordbrukssektorn år 2013 i miljoner kronor samt prognos för utvecklingen för åren 2013–2014, index 2013=100

1. Agricultural output at basic prices, intermediate consumption and other costs 2013 in
 million SEK and a first estimate for 2014, index 2013=100

Kod

EAA

Värde
2013

Prognos för utvecklingen

2014

 

 

 

Volym-
index

Pris­-
index

Värde-
index

 

 

 

 

 

 

01

Spannmål (inkl. utsäde)

6 576

117,9

86,5

102,2

02

Industrigrödor

1 775

101,8

90,8

92,4

03

Foderväxter

8 593

104,6

98,5

103,0

04

Köks- och plantskoleväxter

4 237

100,1

101,9

101,9

05

Potatis

1 976

104,8

74,1

77,6

06

Frukt och bär

824

98,6

95,0

93,7

09

Andra växter och vegetabiliska produkter

104

100,0

98,7

98,7

10

Vegetabilieproduktion (01 till 09)

24 085

107,0

92,8

99,4

11

Djur

12 148

102,4

94,8

97,1

12

Animaliska produkter

13 256

102,3

99,0

101,4

13

Animalieproduktion (11+12)

25 404

102,4

97,0

99,3

14

Produktion av jordbruksvaror (10+13)

49 489

104,6

94,9

99,4

15

Produktion av jordbrukstjänster

3 056

100,5

100,5

101,0

16

Jordbrukets produktion (14+15)

52 545

104,4

95,2

99,4

17

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

3 529

100,0

101,0

101,0

18

Jordbrukssektorns produktion (16+17)

56 074

104,1

95,6

99,5

 

 

 

 

 

 

19

Total insatsförbrukning

41 473

101,2

98,4

99,6

20

Förädlingsvärde brutto till baspris (18-19)

14 601

112,5

88,4

99,4

 

 

 

 

 

 

21

Kapitalförslitning

9 887

99,5

100,7

100,2

22

Förädlingsvärde netto till baspris (20-21)

4 714

139,7

70,0

97,8

 

 

 

 

 

 

23

Löner och kollektiva avgifter

3 102

.

.

101,2

25

Övriga produktionssubventioner

9 231

.

.

98,9

26

Faktorinkomst (22+25)

13 945

.

.

98,5

 

 

 

 

 

 

27

Driftsöverskott netto (22-23+25)

10 843

.

.

97,8

 

 

 

 

 

 

28

Arrende- och hyreskostnader

2 667

.

.

100,5

29

Räntekostnader

3 259

.

.

92,0

30

Ränteintäkter

546

.

.

94,8

31

Företagsinkomst netto (27-28-29+30)

5 462

.

.

99,5

 

 

 

 

 

 

40

Total arbetsinsats (1 000 årsverken)

62,1

.

.

98,3

 

Prisförändring BNP

.

.

101,33

.