Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Jordbrukssektorns produktionsvärde 2003–2008 till baspriser, miljoner kr

1a. Output value in the agricultural sector 2003–2008 at basic prices, million SEK

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

7 496

7 177

4 197

4 191

9 171

6 508

- vete

3 267

3 071

1 922

2 069

4 267

2 928

- råg

163

172

100

119

250

210

- korn

2 229

2 277

1 266

1 040

2 810

2 036

- havre

1 551

1 316

691

720

1 362

1 033

- annan spannmål1

286

340

216

244

482

301

Industrigrödor

1 732

1 941

1 566

1 292

1 427

1 439

- oljeväxter

415

651

420

499

686

804

- proteingrödor

174

247

118

107

135

88

- sockerbetor

1 134

1 029

1 011

663

590

533

- andra industrigrödor

8

14

17

24

16

13

Foderväxter

4 796

5 079

4 715

5 027

6 311

6 696

Köks- och plantskoleväxter

2 966

2 781

2 990

3 210

3 104

2 922

- färska grönsaker

1 424

1 377

1 498

1 767

1 542

1 342

- blommor och växter

1 542

1 403

1 492

1 442

1 562

1 580

Potatis

1 571

1 215

1 234

1 720

1 716

1 806

Frukt och bär

422

409

463

484

527

535

Andra växter och vegetabiliska produkter

51

42

42

47

56

73

Vegetabilieproduktion

19 034

18 645

15 206

15 971

22 313

19 979

 

 

 

 

 

 

 

Djur

9 899

10 197

9 259

9 603

9 589

10 970

- nötkreatur

4 464

4 505

3 638

3 868

3 756

4 130

- svin

3 226

3 517

3 399

3 409

3 397

3 915

- hästar

580

576

581

597

610

689

- får och getter

177

170

155

174

178

185

- fjäderfä

947

899

909

930

1 019

1 353

- andra djur

505

529

577

625

629

697

Animaliska produkter

11 248

11 248

10 965

11 185

10 712

12 555

- mjölk

9 926

9 822

9 458

9 470

9 114

10 724

- ägg

833

885

878

928

980

1 294

- andra animaliska produkter

489

541

629

787

618

538

Animalieproduktion

21 146

21 445

20 224

20 788

20 302

23 525

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

40 180

40 089

35 429

36 759

42 614

43 504

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

1 875

2 148

2 488

2 434

2 500

2 702

Jordbrukets produktion

42 055

42 237

37 917

39 193

45 115

46 206

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

2 274

2 371

2 992

3 637

3 710

3 859

Jordbrukssektorns produktion

44 328

44 608

40 909

42 830

48 825

50 065


 

1) Inklusive tröskad majs (majs till mognad)