Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

5b. Resultatmått inom jordbrukssektorn 2009–2014, miljoner kr

5b. Economic results in the agricultural sector 2009–2014, million SEK

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

 

 

 

 

 

 

 

Värdet av vegetabilieproduktion

18 723

22 067

23 130

25 794

23 521

25 019

Värdet av animalieproduktion

21 428

22 964

23 835

23 566

25 382

25 550

Intäkter från jordbrukstjänster

2 646

2 528

2 719

2 792

3 056

3 229

Intäkter från sekundära icke-jordbruksaktiviteter

3 138

3 743

3 730

2 923

3 529

2 925

Totalt produktionsvärde

45 934

51 302

53 414

55 075

55 487

56 723

- Kostnader för insatsvaror och tjänster

34 981

36 540

38 094

39 452

41 425

41 329

Förädlingsvärde brutto till baspris

10 953

14 762

15 321

15 623

14 062

15 394

- Kapitalförslitning

8 705

8 919

9 300

9 596

9 647

9 674

Förädlingsvärde netto till baspris

2 249

5 843

6 021

6 027

4 415

5 720

+ Övriga produktionssubventioner

9 539

9 309

9 351

9 178

9 242

9 223

Faktorinkomst

11 788

15 152

15 372

15 205

13 658

14 943

- Löner och kollektiva avgifter

2 714

2 804

2 865

2 996

3 102

3 180

Driftsöverskott netto

9 074

12 348

12 507

12 209

10 555

11 764

- Arrende- och hyreskostnader

2 082

2 314

2 471

2 565

2 667

2 872

- Nettoräntekostnader

1 970

1 678

2 695

2 788

2 688

2 239

Företagsinkomst

5 021

8 356

7 341

6 855

5 200

6 653