Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Jordbrukssektorns produktionsvärde 2009–2014 till baspriser, miljoner kr

1b. Output value in the agricultural sector 2009–2014 at basic prices, million SEK

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

4 703

6 621

7 151

8 457

6 558

7 291

- vete

2 252

3 631

3 571

4 177

2 767

4 174

- råg

166

170

204

233

171

197

- korn

1 417

1 792

2 190

2 665

2 413

1 878

- havre

636

785

993

1 117

1 042

763

- annan spannmål1

232

244

193

265

165

279

Industrigrödor

1 588

1 691

1 842

1 976

1 739

1 724

- oljeväxter

787

1 036

1 042

1 264

1 009

907

- proteingrödor

127

163

190

185

186

192

- sockerbetor

662

484

600

518

535

612

- andra industrigrödor

12

8

10

8

9

15

Foderväxter

7 042

7 783

7 928

8 279

8 039

9 377

Köks- och plantskoleväxter

3 218

3 450

3 964

4 333

4 237

4 236

- färska grönsaker

1 495

1 683

2 006

2 136

2 186

2 214

- blommor och växter

1 723

1 767

1 958

2 197

2 051

2 022

Potatis

1 641

1 919

1 457

1 838

2 031

1 565

Frukt och bär

453

519

698

828

824

731

Andra växter och vegetabiliska produkter

78

84

90

85

92

94

Vegetabilieproduktion

18 723

22 067

23 130

25 794

23 521

25 019

 

 

 

 

 

 

 

Djur

10 794

10 980

11 315

11 333

12 125

12 202

- nötkreatur

4 030

4 343

4 519

4 427

4 756

5 136

- svin

3 926

3 838

3 797

3 953

4 284

3 912

- hästar

650

536

555

543

525

536

- får och getter

205

210

232

236

219

233

- fjäderfä

1 283

1 361

1 481

1 462

1628

1732

- andra djur

700

692

731

711

712

653

Animaliska produkter

10 633

11 984

12 520

12 233

13 256

13 348

- mjölk

8 814

9 956

10 238

9 761

10 568

11 087

- ägg

1 361

1 445

1 678

1 764

1 831

1 595

- andra animaliska produkter

459

583

604

709

858

665

Animalieproduktion

21 428

22 964

23 835

23 566

25 382

25 550

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

40 151

45 030

46 965

49 360

48 902

50 569

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

2 646

2 528

2 719

2 792

3 056

3 229

Jordbrukets produktion

42 797

47 559

49 684

52 152

51 959

53 798

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

3 138

3 743

3 730

2 923

3 529

2 925

Jordbrukssektorns produktion

45 934

51 302

53 414

55 075

55 487

56 723


 

1) Inklusive tröskad majs (majs till mognad)