Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Jordbrukssektorns produktionsvärde 2003–2008 till 2010 års baspriser, miljoner kr

2a. Output value in the agricultural sector 2003–2008 at constant (2010) basic prices, million SEK

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

8 799

9 236

8 531

6 685

8 172

8 260

- vete

4 233

4 512

4 233

3 431

4 032

3 629

- råg

157

180

151

150

170

215

- korn

2 387

2 687

2 547

1 567

2 345

2 619

- havre

1 709

1 441

1 179

1 079

1 110

1 396

- annan spannmål1

312

415

420

459

515

400

Industrigrödor

1 134

1 414

1 295

1 511

1 454

1 538

- oljeväxter

352

616

562

837

826

954

- proteingrödor

163

233

195

132

99

94

- sockerbetor

611

556

526

536

523

483

- andra industrigrödor

9

9

11

6

6

6

Foderväxter

6 391

6 336

6 492

5 925

6 875

6 924

Köks- och plantskoleväxter

3 110

2 997

3 101

3 924

3 126

3 068

- färska grönsaker

1 600

1 647

1 702

2 408

1 495

1 471

- blommor och växter

1 510

1 351

1 399

1 516

1 631

1 597

Potatis

1 962

1 995

2 210

1 981

1 919

1 945

Frukt och bär

340

371

474

655

543

432

Andra växter och vegetabiliska produkter

75

66

63

60

66

80

Vegetabilieproduktion

21 811

22 415

22 166

20 742

22 156

22 247

 

 

 

 

 

 

 

Djur

10 677

10 996

10 610

10 576

10 563

10 476

- nötkreatur

4 160

4 397

4 213

4 127

4 031

3 840

- svin

3 860

4 006

3 721

3 717

3 806

3 868

- hästar

582

550

529

521

509

552

- får och getter

155

145

171

189

191

187

- fjäderfä

1 201

1 141

1 199

1 249

1 268

1 287

- andra djur

720

757

777

773

758

742

Animaliska produkter

12 975

13 343

13 140

12 971

12 362

12 361

- mjölk

11 066

11 245

11 001

10 853

10 317

10 336

- ägg

1 202

1 344

1 310

1 282

1 239

1 330

- andra animaliska produkter

708

754

828

836

807

695

Animalieproduktion

23 653

24 339

23 750

23 546

22 925

22 837

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

45 464

46 755

45 916

44 288

45 081

45 084

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

2 350

2 637

2 991

2 840

2 840

2 897

Jordbrukets produktion

47 814

49 392

48 907

47 128

47 921

47 981

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

2 373

2 581

3 237

3 904

3 884

3 977

Jordbrukssektorns produktion

50 187

51 973

52 144

51 032

51 805

51 958


 

1) Inklusive tröskad majs (majs till mognad)