Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Jordbrukssektorns produktionsvärde 2009–2014 till 2010 års baspriser, miljoner kr

2b. Output value in the agricultural sector 2009–2014 at constant (2010) basic prices, million SEK

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

8 061

6 621

7 152

7 666

7 399

9 007

- vete

3 862

3 631

3 776

3 868

3 158

5 250

- råg

279

170

185

196

201

246

- korn

2 369

1 792

2 061

2 407

2 734

2 294

- havre

1 177

785

947

969

1 134

879

- annan spannmål1

374

244

183

226

172

337

Industrigrödor

1 918

1 691

1 725

1 850

1 929

2 000

- oljeväxter

1 147

1 036

925

1 108

1 139

1 141

- proteingrödor

175

163

179

167

210

234

- sockerbetor

589

484

610

566

569

616

- andra industrigrödor

6

8

11

9

10

9

Foderväxter

7 416

7 783

7 691

7 936

7 690

8 770

Köks- och plantskoleväxter

3 300

3 450

4 073

4 530

4 401

4 320

- färska grönsaker

1 613

1 683

2 098

2 311

2 342

2 321

- blommor och växter

1 687

1 767

1 975

2 219

2 059

1 999

Potatis

1 998

1 919

2 066

2 036

2 055

2 078

Frukt och bär

410

519

618

836

818

585

Andra växter och vegetabiliska produkter

92

84

90

82

88

88

Vegetabilieproduktion

23 194

22 067

23 415

24 936

24 381

26 847

 

 

 

 

 

 

 

Djur

10 551

10 980

10 688

10 016

10 053

10 312

- nötkreatur

4 283

4 343

4 212

4 038

4 007

4 101

- svin

3 570

3 838

3 710

3 327

3 428

3 446

- hästar

507

536

547

539

521

532

- får och getter

206

210

231

222

195

209

- fjäderfä

1 283

1 361

1 328

1 242

1 254

1 442

- andra djur

703

692

661

649

648

582

Animaliska produkter

12 189

11 984

11 956

12 116

12 316

12 656

- mjölk

10 233

9 956

9 883

9 956

10 040

10 396

- ägg

1 357

1 445

1 507

1 587

1 677

1 578

- andra animaliska produkter

599

583

566

574

598

682

Animalieproduktion

22 740

22 964

22 644

22 133

22 369

22 968

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

45 934

45 030

46 059

47 069

46 750

49 815

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

2 762

2 528

2 706

2 694

2 901

3 037

Jordbrukets produktion

48 696

47 559

48 766

49 762

49 651

52 852

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

3 204

3 743

3 556

2 742

3 315

2 737

Jordbrukssektorns produktion

51 900

51 302

52 322

52 505

52 967

55 589


 

1) Inklusive tröskad majs (majs till mognad)