Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Jordbrukssektorns kostnader för insatsvaror och tjänster 
2003–2008 till baspriser, miljoner kr

3a. Intermediate costs in the agricultural sector 2003–2008 at basic prices, million SEK

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

1 683

1 570

1 619

1 557

2 013

1 954

Energi

3 281

3 360

3 645

3 593

3 632

4 225

- elektricitet

1 160

1 140

1 075

1 237

1 222

1 361

- andra bränslen och drivmedel

2 121

2 220

2 570

2 356

2 409

2 864

Handelsgödsel

2 446

2 234

2 095

2 136

2 618

3 555

Växtskyddsmedel

646

699

633

605

746

761

Veterinärkostnader

310

320

307

329

331

357

Djurfoder

7 911

8 407

7 750

7 998

10 140

10 614

- köpt från andra jordbruksföretag

955

1 095

1 126

1 193

1 650

1 556

- köpt från enheter utanför jordbruket

4 361

4 229

3 503

3 559

3 816

4 874

- producerat och konsumerat inom företaget

2 594

3 083

3 121

3 247

4 673

4 185

Underhåll av maskiner och utrustning

2 343

2 311

2 224

2 157

2 197

2 317

Underhåll av byggnader

756

739

798

709

736

776

Jordbrukstjänster

1 875

2 148

2 488

2 434

2 500

2 702

Indirekt mätta finansiella tjänster

356

366

472

309

392

529

Andra varor och tjänster

7 018

7 564

7 382

7 665

8 091

8 455

Total insatsförbrukning

28 624

29 717

29 413

29 492

33 396

36 244