Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Jordbrukssektorns kostnader för insatsvaror och tjänster
2009–2014 till baspriser, miljoner kr

3b. Intermediate costs in the agricultural sector 2009–2014 at basic prices, million SEK

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

1 812

2 280

2 318

2 519

2 675

2 465

Energi

3 688

3 928

4 158

4 276

4 244

4 193

- elektricitet

1 342

1 420

1 398

1 247

1 329

1 170

- andra bränslen och drivmedel

2 346

2 507

2 760

3 029

2 915

3 023

Handelsgödsel

3 176

2 657

2 754

2 749

2 792

2 876

Växtskyddsmedel

829

858

835

902

920

1 047

Veterinärkostnader

350

375

361

347

349

319

Djurfoder

10 594

11 002

11 536

12 458

13 323

12 932

- köpt från andra jordbruksföretag

1 582

1 865

1 793

1 968

1 910

2 090

- köpt från enheter utanför jordbruket

4 970

4 388

5 025

5 225

6 264

5 509

- producerat och konsumerat inom företaget

4 042

4 750

4 717

5 264

5 149

5 333

Underhåll av maskiner och utrustning

2 331

2 565

2 687

2 615

2 719

2 881

Underhåll av byggnader

725

786

965

915

866

910

Jordbrukstjänster

2 646

2 528

2 719

2 792

3 056

3 229

Indirekt mätta finansiella tjänster

603

459

517

682

709

709

Andra varor och tjänster

8 227

9 102

9 245

9 197

9 773

9 769

Total insatsförbrukning

34 981

36 540

38 094

39 452

41 425

41 329