Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4a. Jordbrukssektorns kostnader för insatsvaror och tjänster
2003–2008 till 2010 års baspriser, miljoner kr

4a. Intermediate costs in the agricultural sector 2003–2008 at constant (2010) basic prices, million SEK

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

2 137

1 958

2 052

1 920

2 254

1 853

Energi

4 945

4 807

4 597

4 225

4 239

4 201

- elektricitet

1 532

1 503

1 442

1 448

1 441

1 432

- andra bränslen och drivmedel

3 413

3 304

3 155

2 778

2 798

2 769

Handelsgödsel

3 085

2 638

2 381

2 323

2 648

2 224

Växtskyddsmedel

770

826

754

723

824

692

Veterinärkostnader

393

393

371

392

380

372

Djurfoder

11 100

11 667

10 114

9 553

9 852

9 533

- köpt från andra jordbruksföretag

1 256

1 383

1 518

1 554

1 814

1 421

- köpt från enheter utanför jordbruket

5 734

5 341

4 720

4 637

4 194

4 453

- producerat och konsumerat inom företaget

4 110

4 943

3 876

3 361

3 845

3 659

Underhåll av maskiner och utrustning

2 993

2 822

2 607

2 479

2 428

2 477

Underhåll av byggnader

974

929

973

822

798

810

Jordbrukstjänster

2 350

2 637

2 991

2 840

2 840

2 897

Indirekt mätta finansiella tjänster

269

234

316

367

473

557

Andra varor och tjänster

7 875

8 290

7 987

8 228

8 470

8 712

Total insatsförbrukning

36 891

37 199

35 143

33 871

35 206

34 328