Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Jordbrukssektorns kostnader för insatsvaror och tjänster
2009–2014 till 2010 års baspriser, miljoner kr

4b. Intermediate costs in the agricultural sector 2009–2014 at constant (2010) basic prices, million SEK

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

1 707

2 280

2 180

2 184

2 332

2 212

Energi

4 011

3 928

3 837

3 871

3 954

3 967

- elektricitet

1 395

1 420

1 376

1 309

1 403

1 283

- andra bränslen och drivmedel

2 616

2 507

2 461

2 562

2 551

2 684

Handelsgödsel

2 514

2 657

2 262

2 325

2 614

2 543

Växtskyddsmedel

698

858

864

932

962

1 026

Veterinärkostnader

356

375

358

328

324

285

Djurfoder

10 187

9 929

9 663

10 109

10 848

10 631

- köpt från andra jordbruksföretag

1 560

1 865

1 611

1 711

1 577

1 812

- köpt från enheter utanför jordbruket

4 901

4 388

4 516

4 542

5 172

4 777

- producerat och konsumerat inom företaget

3 726

3 677

3 536

3 856

4 099

4 041

Underhåll av maskiner och utrustning

2 387

2 565

2 638

2 582

2 674

2 781

Underhåll av byggnader

754

786

940

873

819

852

Jordbrukstjänster

2 762

2 528

2 706

2 694

2 901

3 037

Indirekt mätta finansiella tjänster

479

459

523

615

640

641

Andra varor och tjänster

8 401

9 102

8 813

8 631

9 183

9 141

Total insatsförbrukning

34 256

35 467

34 785

35 143

37 251

37 116