Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5a. Resultatmått inom jordbrukssektorn 2003–2008, miljoner kr

5a. Economic results in the agricultural sector 2003–2008, million SEK

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

 

 

 

 

 

 

 

Värdet av vegetabilieproduktion

19 034

18 645

15 206

15 971

22 313

19 979

Värdet av animalieproduktion

21 146

21 445

20 224

20 788

20 302

23 525

Intäkter från jordbrukstjänster

1 875

2 148

2 488

2 434

2 500

2 702

Intäkter från sekundära icke-jordbruksaktiviteter

2 274

2 371

2 992

3 637

3 710

3 859

Totalt produktionsvärde

44 328

44 608

40 909

42 830

48 825

50 065

- Kostnader för insatsvaror och tjänster

28 624

29 717

29 413

29 492

33 396

36 244

Förädlingsvärde brutto till baspris

15 704

14 892

11 497

13 339

15 429

13 821

- Kapitalförslitning

6 329

6 645

7 057

7 304

7 706

8 212

Förädlingsvärde netto till baspris

9 375

8 247

4 440

6 034

7 723

5 609

+ Övriga produktionssubventioner

3 810

3 686

8 359

8 573

9 016

9 419

Faktorinkomst

13 185

11 933

12 799

14 607

16 739

15 028

- Löner och kollektiva avgifter

2 883

2 934

2 459

2 426

2 449

2 472

Driftsöverskott netto

10 302

8 998

10 340

12 181

14 291

12 556

- Arrende- och hyreskostnader

1 996

2 005

1 815

1 761

1 950

2 003

- Nettoräntekostnader

2 512

2 119

2 072

2 341

2 556

2 328

Företagsinkomst

5 794

4 874

6 452

8 079

9 784

8 225