Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

1. Produktionsvärde till baspris och kostnader inom jordbrukssektorn år 2014 i miljoner kronor samt preliminär utveckling för åren 2014–2015, index 2014=100

1. Agricultural output at basic prices, intermediate consumption and other costs 2014 in
 million SEK and a second estimate for 2015, index 2014=100

Kod

EAA

Värde
2014

Prognos för utvecklingen

2015

 

 

 

Volym-
index

Pris­-
index

Värde-
index

 

 

 

 

 

 

01

Spannmål (inkl. utsäde)

7 291

106,6

91,0

97,0

02

Industrigrödor

1 724

113,6

96,0

109,1

03

Foderväxter

9 377

100,2

99,5

99,7

04

Köks- och plantskoleväxter

4 236

102,9

110,2

113,4

05

Potatis

1 564

94,7

126,2

119,5

06

Frukt och bär

731

103,7

112,0

116,2

09

Andra växter och vegetabiliska produkter

94

97,0

101,1

98,1

10

Vegetabilieproduktion (01 till 09)

25 019

103,2

100,4

103,6

11

Djur

12 203

100,4

113,8

114,3

12

Animaliska produkter

13 349

100,2

87,8

88,0

13

Animalieproduktion (11+12)

25 551

100,3

100,2

100,5

14

Produktion av jordbruksvaror (10+13)

50 570

101,7

100,3

102,0

15

Produktion av jordbrukstjänster

3 229

100,0

95,7

95,7

16

Jordbrukets produktion (14+15)

53 799

101,6

100,0

101,7

17

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

2 925

100,0

100,6

100,6

18

Jordbrukssektorns produktion (16+17)

56 724

101,5

100,1

101,6

 

 

 

 

 

 

19

Total insatsförbrukning

41 329

100,1

99,3

99,4

20

Förädlingsvärde brutto till baspris (18-19)

15 395

105,5

101,9

107,6

 

 

 

 

 

 

21

Kapitalförslitning

9 674

100,0

102,0

102,0

22

Förädlingsvärde netto till baspris (20-21)

5 720

114,9

101,8

117,0

 

 

 

 

 

 

23

Löner och kollektiva avgifter

3 180

.

.

102,3

25

Övriga produktionssubventioner

9 223

.

.

91,8

26

Faktorinkomst (22+25)

14 944

.

.

101,5

 

 

 

 

 

 

27

Driftsöverskott netto (22-23+25)

11 764

.

.

101,2

 

 

 

 

 

 

28

Arrende- och hyreskostnader

2 872

.

.

102,1

29

Räntekostnader

2 745

.

.

99,8

30

Ränteintäkter

505

.

.

99,7

31

Företagsinkomst netto (27-28-29+30)

6 653

.

.

101,3

 

 

 

 

 

 

40

Total arbetsinsats (1 000 årsverken)

61,0

.

.

98,3

 

Prisförändring BNP

.

.

101,92

.