Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 45 SM 1602

EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn
2004-2015
Economic Accounts for Agriculture
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Ökat produktionsvärde under 2015

Jordbrukssektorns produktionsvärde i löpande baspriser ökade med
0,8 miljarder kronor eller 1 % år 2015 jämfört med 2014. Utvecklingen är dock tudelad då värdet av vegetabilieproduktionen ökade med 0,7 miljarder kronor medan värdet av animalieproduktionen minskade med 0,3 miljarder kronor. Att minskningen i värdet av animalieproduktionen stannade på enbart 0,3 miljarder kronor, trots att värdet av mjölkproduktionen minskade med 1,5 miljarder kronor, förklaras av det nya nötkreatursstödet. Om man bortser från nötkreatursstödet så skulle värdet av animalieproduktionen minska med nästan 1,2 miljarder kronor eller 5 %.

Minskade kostnader för insatsvaror

Samtidigt som produktionsvärdet totalt sett ökade, minskade kostnaderna för insatsvaror och tjänster med knappt 1 miljard kronor eller 2 %. Kostnaderna för foder och energi minskade med 3 respektive 8 %.

Starkt resultat för jordbruket 2015

En ökning av jordbrukssektorns produktionsvärde samt minskade kostnader för insatsvaror och tjänster gjorde att faktorinkomsten ökade med 5 % eller
0,8 miljarder kronor. Företagsinkomsten, som ska täcka kostnader för eget arbete och eget kapital, ökade i sin tur med 22 % eller nästan 1,5 miljarder kronor vilket är den högsta nivån sedan 2010. Detta mycket på grund av betydligt lägre räntekostnader 2015.