Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Jordbrukssektorns produktionsvärde 2004–2009 till baspriser, miljoner kr

1a. Output value in the agricultural sector 2004–2009 at basic prices, million SEK

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

7 177

4 197

4 191

9 171

6 508

4 703

- vete

3 071

1 922

2 069

4 267

2 928

2 252

- råg

172

100

119

250

210

166

- korn

2 277

1 266

1 040

2 810

2 036

1 417

- havre

1 316

691

720

1 362

1 033

636

- annan spannmål1

340

216

244

482

301

232

Industrigrödor

1 941

1 566

1 292

1 427

1 439

1 588

- oljeväxter

651

420

499

686

804

787

- proteingrödor

247

118

107

135

88

127

- sockerbetor

1 029

1 011

663

590

533

662

- andra industrigrödor

14

17

24

16

13

12

Foderväxter

5 079

4 715

5 027

6 311

6 696

7 042

Köks- och plantskoleväxter

2 781

2 990

3 210

3 104

2 922

3 218

- färska grönsaker

1 377

1 498

1 767

1 542

1 342

1 495

- blommor och växter

1 403

1 492

1 442

1 562

1 580

1 723

Potatis

1 215

1 234

1 720

1 716

1 806

1 641

Frukt och bär

409

463

484

527

535

453

Andra växter och vegetabiliska

produkter

42

42

47

56

73

78

Vegetabilieproduktion

18 645

15 206

15 971

22 313

19 979

18 723

 

 

 

 

 

 

 

Djur

10 197

9 259

9 603

9 589

10 970

10 794

- nötkreatur

4 505

3 638

3 868

3 756

4 130

4 030

- svin

3 517

3 399

3 409

3 397

3 915

3 926

- hästar

576

581

597

610

689

650

- får och getter

170

155

174

178

185

205

- fjäderfä

899

909

930

1 019

1 353

1 283

- andra djur

529

577

625

629

697

700

Animaliska produkter

11 248

10 965

11 185

10 712

12 555

10 633

- mjölk

9 822

9 458

9 470

9 114

10 724

8 814

- ägg

885

878

928

980

1 294

1 361

- andra animaliska produkter

541

629

787

618

538

459

Animalieproduktion

21 445

20 224

20 788

20 302

23 525

21 428

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

40 089

35 429

36 759

42 614

43 504

40 151

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

2 148

2 488

2 434

2 500

2 702

2 646

Jordbrukets produktion

42 237

37 917

39 193

45 115

46 206

42 797

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

2 371

2 992

3 637

3 710

3 859

3 138

Jordbrukssektorns produktion

44 608

40 909

42 830

48 825

50 065

45 934


 

1) Inklusive tröskad majs (majs till mognad)