Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

5b. Resultatmått inom jordbrukssektorn 2010–2015, miljoner kr

5b. Economic results in the agricultural sector 2010–2015, million SEK

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

 

 

 

 

 

 

 

Värdet av vegetabilieproduktion

22 067

23 130

25 794

23 481

25 190

25 851

Värdet av animalieproduktion

22 964

23 835

23 523

25 351

25 208

24 898

Intäkter från jordbrukstjänster

2 528

2 719

2 792

3 056

3 229

3 190

Intäkter från sekundära icke-jordbruksaktiviteter

3 743

3 730

2 923

3 529

2 925

3 388

Totalt produktionsvärde

51 302

53 414

55 032

55 417

56 552

57 327

- Kostnader för insatsvaror och tjänster

36 540

38 094

39 452

41 453

41 117

40 124

Förädlingsvärde brutto till baspris

14 762

15 321

15 580

13 964

15 435

17 202

- Kapitalförslitning

8 919

9 300

9 596

9 637

9 690

9 912

Förädlingsvärde netto till baspris

5 843

6 021

5 984

4 327

5 745

7 291

+ Övriga produktionssubventioner

9 309

9 351

9 178

9 242

9 223

8 468

Faktorinkomst

15 152

15 372

15 162

13 569

14 969

15 759

- Löner och kollektiva avgifter

2 804

2 865

2 996

3 102

3 180

3 296

Driftsöverskott netto

12 348

12 507

12 166

10 467

11 789

12 463

- Arrende- och hyreskostnader

2 314

2 471

2 565

2 667

2 872

2 826

- Nettoräntekostnader

1 678

2 695

2 788

2 688

2 205

1 474

Företagsinkomst

8 356

7 341

6 813

5 112

6 712

8 164