Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Jordbrukssektorns produktionsvärde 2010–2015 till baspriser, miljoner kr

1b. Output value in the agricultural sector 2010–2015 at basic prices, million SEK

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

6 621

7 151

8 457

6 557

7 286

7 100

- vete

3 631

3 571

4 177

2 767

4 171

3 984

- råg

170

204

233

171

195

160

- korn

1 792

2 190

2 665

2 413

1 878

1 869

- havre

785

993

1 117

1 042

764

821

- annan spannmål1

244

193

265

164

277

267

Industrigrödor

1 691

1 842

1 976

1 773

1 755

1 748

- oljeväxter

1 036

1 042

1 264

1 009

912

1 138

- proteingrödor

163

190

185

219

216

310

- sockerbetor

484

600

518

535

612

292

- andra industrigrödor

8

10

8

9

15

9

Foderväxter

7 783

7 928

8 279

8 039

9 378

9 701

Köks- och plantskoleväxter

3 450

3 964

4 333

4 164

4 381

4 341

- färska grönsaker

1 683

2 006

2 136

2 113

2 214

2 183

- blommor och växter

1 767

1 958

2 197

2 051

2 167

2 159

Potatis

1 919

1 457

1 838

2 031

1 549

2 057

Frukt och bär

519

698

828

824

731

793

Andra växter och vegetabiliska

produkter

84

90

85

92

111

109

Vegetabilieproduktion

22 067

23 130

25 794

23 481

25 190

25 851

 

 

 

 

 

 

 

Djur

10 980

11 315

11 290

12 095

12 065

13 209

- nötkreatur

4 343

4 519

4 427

4 756

5 136

6 110

- svin

3 838

3 797

3 953

4 284

3 912

3 991

- hästar

536

555

543

525

496

503

- får och getter

210

232

236

219

233

250

- fjäderfä

1 361

1 481

1 419

1 598

1 625

1 730

- andra djur

692

731

711

712

663

626

Animaliska produkter

11 984

12 520

12 233

13 256

13 143

11 690

- mjölk

9 956

10 238

9 761

10 568

10 882

9 373

- ägg

1 445

1 678

1 764

1 831

1 595

1 751

- andra animaliska produkter

583

604

709

858

665

565

Animalieproduktion

22 964

23 835

23 523

25 351

25 208

24 898

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

45 030

46 965

49 317

48 832

50 398

50 749

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

2 528

2 719

2 792

3 056

3 229

3 190

Jordbrukets produktion

47 559

49 684

52 109

51 888

53 627

53 939

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

3 743

3 730

2 923

3 529

2 925

3 388

Jordbrukssektorns produktion

51 302

53 414

55 032

55 417

56 552

57 327


 

1) Inklusive tröskad majs (majs till mognad)