Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Jordbrukssektorns produktionsvärde 2010–2015 till 2010 års baspriser, miljoner kr

2b. Output value in the agricultural sector 2010–2015 at constant (2010) basic prices, million SEK

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

6 621

7 171

7 770

7 489

9 077

9 714

- vete

3 631

3 773

3 896

3 177

5 267

5 601

- råg

170

183

203

204

250

215

- korn

1 792

2 080

2 459

2 786

2 331

2 542

- havre

785

951

983

1 147

888

991

- annan spannmål1

244

184

230

174

340

364

Industrigrödor

1 691

1 736

1 888

1 999

2 043

1 993

- oljeväxter

1 036

935

1 142

1 166

1 149

1 275

- proteingrödor

163

180

170

253

269

421

- sockerbetor

484

610

566

569

616

288

- andra industrigrödor

8

11

9

10

9

8

Foderväxter

7 783

7 691

7 936

7 691

8 770

9 091

Köks- och plantskoleväxter

3 450

4 097

4 544

4 362

4 463

4 233

- färska grönsaker

1 683

2 123

2 326

2 301

2 323

2 109

- blommor och växter

1 767

1 974

2 218

2 061

2 140

2 124

Potatis

1 919

2 058

1 970

2 096

1 979

1 927

Frukt och bär

519

757

844

901

692

819

Andra växter och vegetabiliska

produkter

84

90

82

88

104

104

Vegetabilieproduktion

22 067

23 600

25 034

24 625

27 128

27 881

 

 

 

 

 

 

 

Djur

10 980

10 688

9 980

10 030

10 191

10 208

- nötkreatur

4 343

4 212

4 038

4 007

4 101

4 172

- svin

3 838

3 710

3 327

3 428

3 446

3 371

- hästar

536

547

539

521

493

499

- får och getter

210

231

222

195

209

218

- fjäderfä

1 361

1 328

1 206

1 230

1 353

1 395

- andra djur

692

661

649

648

590

553

Animaliska produkter

11 984

11 956

12 116

12 316

12 459

12 591

- mjölk

9 956

9 883

9 956

10 040

10 199

10 335

- ägg

1 445

1 507

1 587

1 677

1 578

1 655

- andra animaliska produkter

583

566

574

598

682

601

Animalieproduktion

22 964

22 644

22 096

22 345

22 650

22 798

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

45 030

46 244

47 131

46 970

49 778

50 679

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

2 528

2 598

2 580

2 762

2 909

2 874

Jordbrukets produktion

47 559

48 842

49 711

49 732

52 688

53 551

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

3 743

3 556

2 742

3 315

2 737

3 131

Jordbrukssektorns produktion

51 302

52 398

52 453

53 047

55 425

56 682


 

1) Inklusive tröskad majs (majs till mognad)