Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Jordbrukssektorns kostnader för insatsvaror och tjänster 
2004–2009 till baspriser, miljoner kr

3a. Intermediate costs in the agricultural sector 2004–2009 at basic prices, million SEK

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

1 570

1 619

1 557

2 013

1 954

1 812

Energi

3 360

3 645

3 593

3 632

4 225

3 688

- elektricitet

1 140

1 075

1 237

1 222

1 361

1 342

- andra bränslen och drivmedel

2 220

2 570

2 356

2 409

2 864

2 346

Handelsgödsel

2 234

2 095

2 136

2 618

3 555

3 176

Växtskyddsmedel

699

633

605

746

761

829

Veterinärkostnader

320

307

329

331

357

350

Djurfoder

8 407

7 750

7 998

10 140

10 614

10 594

- köpt från andra jordbruksföretag

1 095

1 126

1 193

1 650

1 556

1 582

- köpt från enheter utanför jordbruket

4 229

3 503

3 559

3 816

4 874

4 970

- producerat och konsumerat inom företaget

3 083

3 121

3 247

4 673

4 185

4 042

Underhåll av maskiner och utrustning

2 311

2 224

2 157

2 197

2 317

2 331

Underhåll av byggnader

739

798

709

736

776

725

Jordbrukstjänster

2 148

2 488

2 434

2 500

2 702

2 646

Indirekt mätta finansiella tjänster

366

472

309

392

529

603

Andra varor och tjänster

7 564

7 382

7 665

8 091

8 455

8 227

Total insatsförbrukning

29 717

29 413

29 492

33 396

36 244

34 981