Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Jordbrukssektorns kostnader för insatsvaror och tjänster
2010–2015 till baspriser, miljoner kr

3b. Intermediate costs in the agricultural sector 2010–2015 at basic prices, million SEK

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

2 280

2 318

2 519

2 675

2 465

2 406

Energi

3 928

4 158

4 276

4 244

4 193

3 858

- elektricitet

1 420

1 398

1 247

1 329

1 170

1 077

- andra bränslen och drivmedel

2 507

2 760

3 029

2 915

3 023

2 781

Handelsgödsel

2 657

2 754

2 749

2 792

2 876

2 859

Växtskyddsmedel

858

835

902

920

1 047

1 072

Veterinärkostnader

375

361

347

349

319

306

Djurfoder

11 002

11 536

12 458

13 351

12 686

12 269

- köpt från andra jordbruksföretag

1 865

1 793

1 968

1 910

2 023

2 053

- köpt från enheter utanför jordbruket

4 388

5 025

5 225

6 264

5 576

4 979

- producerat och konsumerat inom företaget

4 750

4 717

5 264

5 178

5 087

5 237

Underhåll av maskiner och utrustning

2 565

2 687

2 615

2 719

2 882

2 793

Underhåll av byggnader

786

965

915

866

910

858

Jordbrukstjänster

2 528

2 719

2 792

3 056

3 229

3 190

Indirekt mätta finansiella tjänster

459

517

682

709

743

743

Andra varor och tjänster

9 102

9 245

9 197

9 773

9 767

9 770

Total insatsförbrukning

36 540

38 094

39 452

41 453

41 117

40 124