Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Jordbrukssektorns kostnader för insatsvaror och tjänster
2010–2015 till 2010 års baspriser, miljoner kr

4b. Intermediate costs in the agricultural sector 2010–2015 at constant (2010) basic prices, million SEK

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

2 280

2 180

2 184

2 332

2 212

2 178

Energi

3 928

3 837

3 871

3 954

3 968

3 936

- elektricitet

1 420

1 376

1 309

1 403

1 283

1 236

- andra bränslen och drivmedel

2 507

2 461

2 562

2 551

2 685

2 700

Handelsgödsel

2 657

2 262

2 325

2 614

2 543

2 433

Växtskyddsmedel

858

864

932

962

1 026

981

Veterinärkostnader

375

358

328

324

285

265

Djurfoder

11 002

10 662

11 125

12 022

11 673

11 482

- köpt från andra jordbruksföretag

1 865

1 611

1 711

1 577

1 753

1 788

- köpt från enheter utanför jordbruket

4 388

4 516

4 542

5 172

4 832

4 336

- producerat och konsumerat inom företaget

4 750

4 535

4 873

5 273

5 088

5 358

Underhåll av maskiner och utrustning

2 565

2 638

2 582

2 674

2 782

2 649

Underhåll av byggnader

786

940

873

819

853

795

Jordbrukstjänster

2 528

2 598

2 580

2 762

2 909

2 874

Indirekt mätta finansiella tjänster

459

523

615

640

640

611

Andra varor och tjänster

9 102

8 813

8 631

9 183

9 138

9 094

Total insatsförbrukning

36 540

35 676

36 045

38 285

38 029

37 298