Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5a. Resultatmått inom jordbrukssektorn 2004–2009, miljoner kr

5a. Economic results in the agricultural sector 2004–2009, million SEK

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

 

 

 

 

 

 

 

Värdet av vegetabilieproduktion

18 645

15 206

15 971

22 313

19 979

18 723

Värdet av animalieproduktion

21 445

20 224

20 788

20 302

23 525

21 428

Intäkter från jordbrukstjänster

2 148

2 488

2 434

2 500

2 702

2 646

Intäkter från sekundära icke-jordbruksaktiviteter

2 371

2 992

3 637

3 710

3 859

3 138

Totalt produktionsvärde

44 608

40 909

42 830

48 825

50 065

45 934

- Kostnader för insatsvaror och tjänster

29 717

29 413

29 492

33 396

36 244

34 981

Förädlingsvärde brutto till baspris

14 892

11 497

13 339

15 429

13 821

10 953

- Kapitalförslitning

6 645

7 057

7 304

7 706

8 212

8 705

Förädlingsvärde netto till baspris

8 247

4 440

6 034

7 723

5 609

2 249

+ Övriga produktionssubventioner

3 686

8 359

8 573

9 016

9 419

9 539

Faktorinkomst

11 933

12 799

14 607

16 739

15 028

11 788

- Löner och kollektiva avgifter

2 934

2 459

2 426

2 449

2 472

2 714

Driftsöverskott netto

8 998

10 340

12 181

14 291

12 556

9 074

- Arrende- och hyreskostnader

2 005

1 815

1 761

1 950

2 003

2 082

- Nettoräntekostnader

2 119

2 072

2 341

2 556

2 328

1 970

Företagsinkomst

4 874

6 452

8 079

9 784

8 225

5 021