Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

1. Produktionsvärde till baspris och kostnader inom jordbrukssektorn år 2015 i miljoner kronor samt preliminär utveckling för åren 2015–2016, index 2015=100

1. Agricultural output at basic prices, intermediate consumption and other costs 2015 in
 million SEK and a second estimate for 2016, index 2015=100

Kod

EAA

Värde
2015

Prognos för utvecklingen

2016

 

 

 

Volym-
index

Pris­-
index

Värde-
index

 

 

 

 

 

 

01

Spannmål (inkl. utsäde)

7 100

88,2

101,0

89,1

02

Industrigrödor

1 748

98,1

102,8

100,9

03

Foderväxter

9 701

87,3

103,8

90,6

04

Köks- och plantskoleväxter

4 341

101,4

99,9

101,3

05

Potatis

2 057

105,9

87,2

92,3

06

Frukt och bär

793

107,7

89,7

96,6

09

Andra växter och vegetabiliska produkter

109

100,0

102,5

102,5

10

Vegetabilieproduktion (01 till 09)

25 851

92,8

100,3

93,0

11

Djur

13 209

100,2

106,9

107,1

12

Animaliska produkter

11 690

100,1

96,4

96,5

13

Animalieproduktion (11+12)

24 898

100,1

102,0

102,1

14

Produktion av jordbruksvaror (10+13)

50 749

96,4

101,1

97,5

15

Produktion av jordbrukstjänster

3 190

100,0

100,0

100,0

16

Jordbrukets produktion (14+15)

53 939

96,6

101,1

97,6

17

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

3 388

96,8

100,0

96,8

18

Jordbrukssektorns produktion (16+17)

57 327

96,6

101,0

97,6

 

 

 

 

 

 

19

Total insatsförbrukning

40 124

98,5

99,0

97,5

20

Förädlingsvärde brutto till baspris (18-19)

17 202

92,3

106,0

97,8

 

 

 

 

 

 

21

Kapitalförslitning

9 912

99,0

101,6

100,6

22

Förädlingsvärde netto till baspris (20-21)

7 291

83,1

113,2

94,1

 

 

 

 

 

 

23

Löner och kollektiva avgifter

3 296

.

.

103,2

25

Övriga produktionssubventioner

8 468

.

.

105,2

26

Faktorinkomst (22+25)

15 759

.

.

100,0

 

 

 

 

 

 

27

Driftsöverskott netto (22-23+25)

12 463

.

.

99,2

 

 

 

 

 

 

28

Arrende- och hyreskostnader

2 826

.

.

102,0

29

Räntekostnader

1 943

.

.

91,7

30

Ränteintäkter

469

.

.

91,7

31

Företagsinkomst netto (27-28-29+30)

8 164

.

.

99,5

 

 

 

 

 

 

40

Total arbetsinsats (1 000 årsverken)

60,0

.

.

98,3

 

Prisförändring BNP

.

.

102,3

.