Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 45 SM 1702

EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn
2005-2016
Economic Accounts for Agriculture
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)

I korta drag

Minskat produktionsvärde i jordbruket 2016

Jordbrukssektorns produktionsvärde i löpande baspriser minskade med 1,1 miljarder kronor eller 2 % år 2016 jämfört med 2015. Värdet av vegetabilieproduktionen minskade med 5 % eller motsvarande 1,4 miljarder kronor medan värdet av animalieproduktionen ökade med 0,5 miljarder kronor eller motsvarande 2 %. Vidare ökade värdet av jordbrukstjänster medan värdet av så kallade sekundära icke jordbruksaktiviteter minskade.

Ökade kostnader för insatsvaror

Samtidigt som produktionsvärdet minskade, ökade kostnaderna för insatsvaror och tjänster med 0,7 miljarder kronor eller knappt 2 %. Kostnaderna för i stort sett samtliga insatsvaror och tjänster ökade, undantaget foder och växtskyddsmedel.

Sämre ekonomiskt resultat för jordbruket 2016

Det minskade värdet av jordbrukssektorns produktion i kombination med ökade kostnader bidrog till att faktorinkomsten, som ska täcka kostnader för löner, arrende, räntor samt eget kapital och arbete, minskade med nästan 9 % eller motsvarande 1,4 miljarder kronor. Företagsinkomsten, som ska täcka kostnader för eget arbete och eget kapital, minskade med 18 % eller knappt 1,5 miljarder kronor. Det ekonomiska resultaten för jordbruket ligger därmed i nivå med resultatet för 2014.