Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Jordbrukssektorns produktionsvärde 2005–2010 till baspriser, miljoner kr

1a. Output value in the agricultural sector 2005–2010 at basic prices, million SEK

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

4 197

4 191

9 171

6 508

4 703

6 621

- vete

1 922

2 069

4 267

2 928

2 252

3 631

- råg

100

119

250

210

166

170

- korn

1 266

1 040

2 810

2 036

1 417

1 792

- havre

691

720

1 362

1 033

636

785

- annan spannmål1

216

244

482

301

232

244

Industrigrödor

1 566

1 292

1 427

1 439

1 588

1 691

- oljeväxter

420

499

686

804

787

1 036

- proteingrödor

118

107

135

88

127

163

- sockerbetor

1 011

663

590

533

662

484

- andra industrigrödor

17

24

16

13

12

8

Foderväxter

4 715

5 027

6 311

6 696

7 042

7 783

Köks- och plantskoleväxter

2 990

3 210

3 104

2 922

3 218

3 450

- färska grönsaker

1 498

1 767

1 542

1 342

1 495

1 683

- blommor och växter2

1 492

1 442

1 562

1 580

1 723

1 767

Potatis

1 234

1 720

1 716

1 806

1 641

1 919

Frukt och bär

463

484

527

535

453

519

Andra växter och vegetabiliska

produkter

42

47

56

73

78

84

Vegetabilieproduktion

15 206

15 971

22 313

19 979

18 723

22 067

 

 

 

 

 

 

 

Djur

9 259

9 603

9 589

10 970

10 794

10 980

- nötkreatur

3 638

3 868

3 756

4 130

4 030

4 343

- svin

3 399

3 409

3 397

3 915

3 926

3 838

- hästar

581

597

610

689

650

536

- får och getter

155

174

178

185

205

210

- fjäderfä

909

930

1019

1353

1283

1361

- andra djur

577

625

629

697

700

692

Animaliska produkter

10 965

11 185

10 712

12 555

10 633

11 984

- mjölk

9 458

9 470

9 114

10 724

8 814

9 956

- ägg

878

928

980

1 294

1 361

1 445

- andra animaliska produkter

629

787

618

538

459

583

Animalieproduktion

20 224

20 788

20 302

23 525

21 428

22 964

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

35 429

36 759

42 614

43 504

40 151

45 030

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

2 488

2 434

2 500

2 702

2 646

2 528

Jordbrukets produktion

37 917

39 193

45 115

46 206

42 797

47 559

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

2 992

3 637

3 710

3 859

3 138

3 743

Jordbrukssektorns produktion

40 909

42 830

48 825

50 065

45 934

51 302


 

1) Inklusive tröskad majs (majs till mognad)

2) Blommor och växter för prydnadsändamål (inklusive julgranar)