Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

5b. Resultatmått inom jordbrukssektorn 2011–2016, miljoner kr

5b. Economic results in the agricultural sector 2011–2016, million SEK

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 

 

 

 

 

 

 

Värdet av vegetabilieproduktion

23 130

25 794

23 554

25 200

26 041

24 677

Värdet av animalieproduktion

23 835

23 547

25 377

25 229

24 877

25 354

Intäkter från jordbrukstjänster

2 719

2 792

3 056

3 229

3 195

3 624

Intäkter från sekundära icke-jordbruksaktiviteter

3 730

2 923

3 529

2 925

3 388

2 768

Totalt produktionsvärde

53 414

55 056

55 516

56 583

57 502

56 423

- Kostnader för insatsvaror och tjänster

38 093

39 452

41 453

41 117

40 196

40 879

Förädlingsvärde brutto till baspris

15 321

15 604

14 063

15 466

17 305

15 543

- Kapitalförslitning

9 300

9 596

9 647

9 690

9 917

10 082

Förädlingsvärde netto till baspris

6 021

6 008

4 416

5 776

7 388

5 461

+ Övriga produktionssubventioner

9 351

9 178

9 242

9 223

8 423

8 957

Faktorinkomst

15 372

15 186

13 658

14 999

15 811

14 419

- Löner och kollektiva avgifter

2 865

2 996

3 102

3 180

3 296

3 374

Driftsöverskott netto

12 507

12 190

10 556

11 819

12 516

11 045

- Arrende- och hyreskostnader

2 471

2 565

2 667

2 872

2 826

2 898

- Nettoräntekostnader

2 695

2 788

2 688

2 205

1 453

1 362

Företagsinkomst

7 341

6 837

5 201

6 742

8 237

6 785