Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Jordbrukssektorns produktionsvärde 2011–2016 till baspriser, miljoner kr

1b. Output value in the agricultural sector 2011–2016 at basic prices, million SEK

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

7 151

8 457

6 557

7 286

7 129

6 675

- vete

3 571

4 177

2 767

4 171

3 998

3 673

- råg

204

233

171

195

161

118

- korn

2 190

2 665

2 413

1 878

1 878

1 804

- havre

993

1 117

1 042

764

825

874

- annan spannmål1

193

265

164

277

267

205

Industrigrödor

1 842

1 976

1 773

1 755

1 755

1 805

- oljeväxter

1 042

1 264

1 009

912

1 139

950

- proteingrödor

190

185

219

216

315

338

- sockerbetor

600

518

535

612

292

506

- andra industrigrödor

10

8

9

15

9

11

Foderväxter

7 928

8 279

8 039

9 378

9 783

8 951

Köks- och plantskoleväxter

3 964

4 333

4 237

4 381

4 341

4 410

- färska grönsaker

2 006

2 136

2 186

2 214

2 183

2 203

- blommor och växter2

1 958

2 197

2 051

2 167

2 158

2 207

Potatis

1 457

1 838

2 031

1 558

2 136

1 959

Frukt och bär

698

828

824

731

793

770

Andra växter och vegetabiliska

produkter

90

85

92

111

104

106

Vegetabilieproduktion

23 130

25 794

23 554

25 200

26 041

24 677

 

 

 

 

 

 

 

Djur

11 315

11 314

12 121

12 086

13 183

14 066

- nötkreatur

4 519

4 427

4 756

5 136

6 079

6 391

- svin

3 797

3 953

4 284

3 912

3 941

4 311

- hästar

555

543

525

496

506

500

- får och getter

232

236

219

233

250

255

- fjäderfä

1481

1443

1624

1646

1752

1921

- andra djur

731

711

712

663

654

688

Animaliska produkter

12 520

12 233

13 256

13 143

11 694

11 287

- mjölk

10 238

9 761

10 568

10 882

9 378

8 916

- ägg

1 678

1 764

1 831

1 595

1 752

1 911

- andra animaliska produkter

604

709

858

665

565

461

Animalieproduktion

23 835

23 547

25 377

25 229

24 877

25 354

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

46 965

49 341

48 931

50 429

50 918

50 030

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

2 719

2 792

3 056

3 229

3 195

3 624

Jordbrukets produktion

49 684

52 134

51 987

53 658

54 113

53 654

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

3 730

2 923

3 529

2 925

3 388

2 768

Jordbrukssektorns produktion

53 414

55 056

55 516

56 583

57 502

56 423


 

1) Inklusive tröskad majs (majs till mognad)

2) Blommor och växter för prydnadsändamål (inklusive julgranar)