Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Jordbrukssektorns produktionsvärde 2005–2010 till 2010 års baspriser, miljoner kr

2a. Output value in the agricultural sector 2005–2010 at constant (2010) basic prices, million SEK

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

8 597

6 734

8 235

8 327

8 124

6 621

- vete

4 247

3 442

4 046

3 642

3 875

3 631

- råg

152

151

172

218

282

170

- korn

2 582

1 588

2 377

2 655

2 402

1 792

- havre

1 190

1 089

1 121

1 409

1 188

785

- annan spannmål1

424

464

519

404

378

244

Industrigrödor

1 305

1 524

1 467

1 553

1 936

1 691

- oljeväxter

570

849

837

967

1 163

1 036

- proteingrödor

198

134

101

96

178

163

- sockerbetor

526

536

523

483

589

484

- andra industrigrödor

11

6

6

6

6

8

Foderväxter

6 503

5 935

6 886

6 936

7 428

7 783

Köks- och plantskoleväxter

3 115

3 945

3 138

3 080

3 313

3 450

- färska grönsaker

1 717

2 429

1 507

1 483

1 627

1 683

- blommor och växter2

1 399

1 516

1 631

1 597

1 687

1 767

Potatis

2 189

1 962

1 900

1 926

1 979

1 919

Frukt och bär

526

727

604

480

456

519

Andra växter och vegetabiliska

produkter

63

60

66

80

92

84

Vegetabilieproduktion

22 299

20 888

22 296

22 382

23 327

22 067

 

 

 

 

 

 

 

Djur

10 610

10 576

10 563

10 476

10 551

10 980

- nötkreatur

4 213

4 127

4 031

3 840

4 283

4 343

- svin

3 721

3 717

3 806

3 868

3 570

3 838

- hästar

529

521

509

552

507

536

- får och getter

171

189

191

187

206

210

- fjäderfä

1 199

1 249

1 268

1 287

1 283

1 361

- andra djur

777

773

758

742

703

692

Animaliska produkter

13 140

12 971

12 362

12 361

12 189

11 984

- mjölk

11 001

10 853

10 317

10 336

10 233

9 956

- ägg

1 310

1 282

1 239

1 330

1 357

1 445

- andra animaliska produkter

828

836

807

695

599

583

Animalieproduktion

23 750

23 546

22 925

22 837

22 740

22 964

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

46 048

44 434

45 221

45 219

46 067

45 030

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

2 991

2 840

2 840

2 897

2 762

2 528

Jordbrukets produktion

49 039

47 274

48 061

48 116

48 830

47 559

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

3 237

3 904

3 884

3 977

3 204

3 743

Jordbrukssektorns produktion

52 277

51 178

51 945

52 093

52 034

51 302


 

1) Inklusive tröskad majs (majs till mognad)

2) Blommor och växter för prydnadsändamål (inklusive julgranar)