Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Jordbrukssektorns produktionsvärde 2011–2016 till 2010 års baspriser, miljoner kr

2b. Output value in the agricultural sector 2011–2016 at constant (2010) basic prices, million SEK

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

7 171

7 770

7 489

9 077

9 753

8 615

- vete

3 773

3 896

3 177

5 267

5 620

4 856

- råg

183

203

204

250

216

147

- korn

2 080

2 459

2 786

2 331

2 554

2 324

- havre

951

983

1 147

888

996

1 034

- annan spannmål1

184

230

174

340

366

254

Industrigrödor

1 736

1 888

1 999

2 043

2 001

1 907

- oljeväxter

935

1 142

1 166

1 149

1 275

974

- proteingrödor

180

170

253

269

429

436

- sockerbetor

610

566

569

616

288

487

- andra industrigrödor

11

9

10

9

8

10

Foderväxter

7 691

7 936

7 691

8 770

9 087

8 145

Köks- och plantskoleväxter

4 097

4 544

4 441

4 461

4 218

4 289

- färska grönsaker

2 123

2 326

2 380

2 321

2 096

2 138

- blommor och växter2

1 974

2 218

2 061

2 140

2 123

2 152

Potatis

2 058

1 970

2 096

1 978

1 985

2 089

Frukt och bär

757

844

901

692

819

729

Andra växter och vegetabiliska

produkter

90

82

88

104

97

97

Vegetabilieproduktion

23 600

25 034

24 704

27 124

27 960

25 871

 

 

 

 

 

 

 

Djur

10 723

10 095

10 213

10 352

10 474

10 655

- nötkreatur

4 212

4 038

4 007

4 101

4 172

4 191

- svin

3 710

3 327

3 428

3 446

3 371

3 380

- hästar

547

539

521

493

502

496

- får och getter

231

222

195

209

218

208

- fjäderfä

1 363

1 321

1 414

1 514

1 634

1 790

- andra djur

661

649

648

590

577

590

Animaliska produkter

11 956

12 116

12 316

12 459

12 608

12 449

- mjölk

9 883

9 956

10 040

10 199

10 353

10 040

- ägg

1 507

1 587

1 677

1 578

1 655

1 811

- andra animaliska produkter

566

574

598

682

601

598

Animalieproduktion

22 679

22 211

22 529

22 811

23 082

23 105

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

46 279

47 246

47 233

49 935

51 042

48 976

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

2 598

2 580

2 762

2 909

2 879

3 482

Jordbrukets produktion

48 877

49 826

49 994

52 844

53 921

52 457

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

3 556

2 742

3 315

2 737

3 131

2 518

Jordbrukssektorns produktion

52 433

52 568

53 310

55 581

57 052

54 976


 

1) Inklusive tröskad majs (majs till mognad)

2) Blommor och växter för prydnadsändamål (inklusive julgranar)