Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Jordbrukssektorns kostnader för insatsvaror och tjänster 
2005–2010 till baspriser, miljoner kr

3a. Intermediate costs in the agricultural sector 2005–2010 at basic prices, million SEK

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

1 619

1 557

2 013

1 954

1 812

2 280

Energi

3 645

3 593

3 632

4 225

3 688

3 928

- elektricitet

1 075

1 237

1 222

1 361

1 342

1 420

- andra bränslen och drivmedel

2 570

2 356

2 409

2 864

2 346

2 507

Handelsgödsel

2 095

2 136

2 618

3 555

3 176

2 657

Växtskyddsmedel

633

605

746

761

829

858

Veterinärkostnader

307

329

331

357

350

375

Djurfoder

7 750

7 998

10 139

10 614

10 594

11 002

- köpt från andra jordbruksföretag

1 126

1 193

1 650

1 556

1 582

1 865

- köpt från enheter utanför jordbruket

3 503

3 559

3 816

4 874

4 970

4 388

- producerat och konsumerat inom företaget

3 121

3 247

4 673

4 185

4 042

4 750

Underhåll av maskiner och utrustning

2 224

2 157

2 197

2 317

2 331

2 565

Underhåll av byggnader

798

709

736

776

725

786

Jordbrukstjänster

2 488

2 434

2 500

2 702

2 646

2 528

Indirekt mätta finansiella tjänster

472

309

392

529

603

459

Andra varor och tjänster

7 382

7 665

8 091

8 455

8 227

9 102

Total insatsförbrukning

29 413

29 492

33 395

36 244

34 981

36 540