Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Jordbrukssektorns kostnader för insatsvaror och tjänster
2011–2016 till baspriser, miljoner kr

3b. Intermediate costs in the agricultural sector 2011–2016 at basic prices, million SEK

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

2 318

2 519

2 675

2 465

2 406

2 625

Energi

4 158

4 276

4 244

4 193

3 861

3 881

- elektricitet

1 398

1 247

1 329

1 170

1 077

1 177

- andra bränslen och drivmedel

2 760

3 029

2 915

3 023

2 784

2 704

Handelsgödsel

2 754

2 749

2 792

2 876

2 859

2 988

Växtskyddsmedel

835

902

920

1 047

1 072

1 026

Veterinärkostnader

361

347

349

319

306

325

Djurfoder

11 535

12 458

13 351

12 686

12 306

11 805

- köpt från andra jordbruksföretag

1 793

1 968

1 910

2 023

2 074

1 880

- köpt från enheter utanför jordbruket

5 025

5 225

6 264

5 576

4 958

5 053

- producerat och konsumerat inom företaget

4 717

5 264

5 178

5 087

5 274

4 872

Underhåll av maskiner och utrustning

2 687

2 615

2 719

2 882

2 795

2 963

Underhåll av byggnader

965

915

866

910

858

890

Jordbrukstjänster

2 719

2 792

3 056

3 229

3 195

3 624

Indirekt mätta finansiella tjänster

517

682

709

743

765

765

Andra varor och tjänster

9 245

9 197

9 773

9 767

9 773

9 988

Total insatsförbrukning

38 093

39 452

41 453

41 117

40 196

40 879