Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4a. Jordbrukssektorns kostnader för insatsvaror och tjänster
2005–2010 till 2010 års baspriser, miljoner kr

4a. Intermediate costs in the agricultural sector 2005–2010 at constant (2010) basic prices, million SEK

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

2 052

1 920

2 254

1 853

1 707

2 280

Energi

4 597

4 225

4 239

4 201

4 011

3 928

- elektricitet

1 442

1 448

1 441

1 432

1 395

1 420

- andra bränslen och drivmedel

3 155

2 778

2 798

2 769

2 616

2 507

Handelsgödsel

2 381

2 323

2 648

2 224

2 514

2 657

Växtskyddsmedel

754

723

824

692

698

858

Veterinärkostnader

371

392

380

372

356

375

Djurfoder

11 247

10 549

10 667

10 596

11 507

11 002

- köpt från andra jordbruksföretag

1 518

1 554

1 814

1 421

1 560

1 865

- köpt från enheter utanför jordbruket

4 720

4 637

4 194

4 453

4 901

4 388

- producerat och konsumerat inom företaget

5 009

4 357

4 660

4 722

5 045

4 750

Underhåll av maskiner och utrustning

2 607

2 479

2 428

2 477

2 387

2 565

Underhåll av byggnader

973

822

798

810

754

786

Jordbrukstjänster

2 991

2 840

2 840

2 897

2 762

2 528

Indirekt mätta finansiella tjänster

316

367

473

557

479

459

Andra varor och tjänster

7 987

8 228

8 470

8 712

8 401

9 102

Total insatsförbrukning

36 276

34 867

36 022

35 391

35 576

36 540