Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Jordbrukssektorns kostnader för insatsvaror och tjänster
2011–2016 till 2010 års baspriser, miljoner kr

4b. Intermediate costs in the agricultural sector 2011–2016 at constant (2010) basic prices, million SEK

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

2 180

2 184

2 332

2 212

2 178

2 420

Energi

3 837

3 871

3 954

3 968

3 938

4 063

- elektricitet

1 376

1 309

1 403

1 283

1 236

1 305

- andra bränslen och drivmedel

2 461

2 562

2 551

2 685

2 702

2 758

Handelsgödsel

2 262

2 325

2 614

2 543

2 433

2 982

Växtskyddsmedel

864

932

962

1 026

981

925

Veterinärkostnader

358

328

324

285

263

278

Djurfoder

10 662

11 125

12 022

11 676

11 482

11 057

- köpt från andra jordbruksföretag

1 611

1 711

1 577

1 753

1 806

1 694

- köpt från enheter utanför jordbruket

4 516

4 542

5 172

4 834

4 318

4 553

- producerat och konsumerat inom företaget

4 535

4 873

5 273

5 088

5 358

4 810

Underhåll av maskiner och utrustning

2 638

2 582

2 674

2 782

2 651

2 782

Underhåll av byggnader

940

873

819

853

795

817

Jordbrukstjänster

2 598

2 580

2 762

2 909

2 879

3 482

Indirekt mätta finansiella tjänster

523

615

640

640

649

639

Andra varor och tjänster

8 813

8 631

9 183

9 106

9 030

9 086

Total insatsförbrukning

35 676

36 045

38 285

37 999

37 280

38 530