Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5a. Resultatmått inom jordbrukssektorn 2005–2010, miljoner kr

5a. Economic results in the agricultural sector 2005–2010, million SEK

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

 

 

 

 

 

 

 

Värdet av vegetabilieproduktion

15 206

15 971

22 313

19 979

18 723

22 067

Värdet av animalieproduktion

20 224

20 788

20 302

23 525

21 428

22 964

Intäkter från jordbrukstjänster

2 488

2 434

2 500

2 702

2 646

2 528

Intäkter från sekundära icke-jordbruksaktiviteter

2 992

3 637

3 710

3 859

3 138

3 743

Totalt produktionsvärde

40 909

42 830

48 825

50 065

45 934

51 302

- Kostnader för insatsvaror och tjänster

29 413

29 492

33 395

36 244

34 981

36 540

Förädlingsvärde brutto till baspris

11 496

13 338

15 429

13 821

10 953

14 762

- Kapitalförslitning

7 057

7 304

7 706

8 212

8 705

8 919

Förädlingsvärde netto till baspris

4 439

6 034

7 723

5 608

2 249

5 843

+ Övriga produktionssubventioner

8 359

8 573

9 016

9 419

9 539

9 309

Faktorinkomst

12 799

14 607

16 740

15 027

11 787

15 152

- Löner och kollektiva avgifter

2 459

2 426

2 449

2 472

2 714

2 804

Driftsöverskott netto

10 339

12 181

14 291

12 556

9 073

12 348

- Arrende- och hyreskostnader

1 815

1 761

1 950

2 003

2 082

2 314

- Nettoräntekostnader

2 072

2 341

2 556

2 328

1 970

1 678

Företagsinkomst

6 452

8 078

9 785

8 225

5 021

8 356