Statens Jordbruksverk                                             2                                                      JO 45 SM 1703